Ειδικότητα: Τεχνικός Λογισμικού Η/Υ
Εξαμηνο: Β’
Μάθημα: Γλώσσα Προγραμματισμού ΙΙ (C++)
Σπουδαστές: Κοτσόργιος Παναγιώτης, Γκοντάι Άλντο
Επόπτης Εκπαιδευτής: Παπαθανασίου Λεωνίδας

Πρόκειται για μια εφαρμογή υλοποιημένη αποκλειστικά σε γλώσσα προγραμματισμού C++ για windows πλατφόρμες,
προσφέροντας δυνατότητα πλήρους επικοινωνίας μεταξύ υπολογιστών με την χρήση sockets εντός του ίδιου
τοπικού δικτύου, επιτρέποντας στους χρήστες να ανταλλάσσουν μυνήματα και να επικοινωνούν αμφίδρομα
με ασφάλεια και ευκολία χωρίς καθυστερήσεις και παραμορφώσεις της μεταδιδόμενης πληροφορίας.

Δείτε στο παρακάτω video αναλυτικές οδηγίες

Μπορείτε να βρείτε τον κώδικα στο αποθετήριο GitHub: https://github.com/PanagiotisKots/SafeSocket